Der er ingen tvivl om, at vores arbejde udgør en stor del af vores identitet. Vores uddannelse og job påvirker nemlig ikke kun vores økonomi, men ofte også, hvordan vi ser på samfundet i al almindelighed. Det betyder også, at vi ofte vil have en tendens til at identificere os med andre, der kommer fra den samme baggrund, og som udøver det samme erhverv, og vi føler solidaritet, når kolleger andre steder arbejder under utilfredsstillende forhold.

Fagforeninger er det, der tillader os at handle på denne følelse af solidaritet, så vi i fællesskab kan hjælpe dem, vi identificerer os med i kraft af vores arbejde. Et medlemskab af en fagforening er således ikke kun en personlig forsikring for en selv – det er en garanti for juridisk og økonomisk støtte, når man står over for en udfordring, man ikke kan løfte på egen hånd. Det er imidlertid også et tilsagn om, at man holder sammen som faggruppe. Det er en erkendelse af, at man er stærkere i flok end på egen hånd, når det drejer sig om at få sin stemme hørt. Et medlemskab af en fagforening kan både betragtes som et praktisk tiltag, der kan være med til at sikre dig fundamentale rettigheder, men ofte er det også noget, som rækker ud over det økonomiske.

Medlemskabet kan nemlig også være et udtryk for en holdning til, hvordan et sundt arbejdsmarked bør se ud, og et udtryk for samhørighed på tværs af geografi. Fagforeningen er her et udtryk for et tilhørsforhold, der styrker den faglige identitet og solidariteten med kolleger. Nogle fagforeninger rummer flere forskellige erhvervstyper, men selv hvis samhørigheden ikke bliver understreget af det job, den enkelte udfører til hverdag, kan solidariteten dog stadigvæk findes i et ønsket om ordnede og fair forhold for alle, uanset titel, jobbeskrivelse eller indtægt.